Potentialbaserad rekrytering till fast pris

Vi jobbar med marknadens bästa arbetspsykologiska test för att hitta rätt talang med rätt drivkrafter, styrkor och potential till rätt kund. Vi kallar det för potentialbaserad rekrytering. 

Rekrytering Standard

Från kravprofil till anställningsavtal från 49 900 kr inkl. upp till 3 JobMatch-tester

Rekrytering Search

Vid lite svårare roller där vi aktivt söker upp kandidater på marknaden tar vi från 79 900 kr inkl upp till 3 JobMatch-tester

JobMatchTalent – ingår!

Vi jobbar med JobMatchTalent är, som ett av få test, granskat och certifierat av Det Norske Veritas (DNV-GL)*. De flesta tester på marknaden är inte det och det beror på att det saknas tillräcklig vetenskaplig grund bakom många av testerna på marknaden. 

För oss är det viktigt att det test vi använder också har en ordentlig vetenskaplig grund så att våra kunder kan känna sig trygga med resultatet. 

*läs mer om JobmatchTalent här 

Övriga rekryteringstjänster

Employer Brandingprojekt
Vi hjälper er att ta fram ert arbetsgivarvarumärke samt att kommunicera detta till marknaden för att stärka er konkurrrenskraft som arbetsgivare. 

Rekryteringssystem
Vi samarbetar med Sveriges vassaste rekryteringssystem och hjälper er med införandet. 

Second Opinion med JobMatch-test och Djupintervjuer
Vi hjälper er att säkra er rekrytering med att säkerställa att er kandidat har rätt drivkrafter och egenskaper för rollen. 

 

Kontakta oss direkt på info@addmatch.se